© Copyright 2018 by SP Nr 5 w Jeleniej Górze.
Created Proudly by
Paulina Piotrowska - Pawlik

Kontakt:

Tel: 75 642 14 29

Email: spnr5jg@poczta.onet.pl

Adres:

Ul. Lotnictwa 1
58-500 Jelenia Góra

Statut Szkoły

Statut Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze 2018 rok

 

PDF

Terminarz 2018/2019

Kalendarz na rok szkolny 2018/2019

 

PDF

Plan Pracy Świetlicy

Ramowy Plan Dnia Świetlicy Szkolnej

 

PDF

System Oceniania

System oceniania dla przedmiotu
Język Polski

 

PDF

System Oceniania

System oceniania dla przedmiotu 
Język Angielski klasy 1-3

 

PDF

System Oceniania

System oceniania dla przedmiotu 
Język Angielski klasy 4-6

 

PDF

System Oceniania

System oceniania dla przedmiotu 
Matematyka dla klas 4-6

 

PDF

System Oceniania

System oceniania dla przedmiotu 

Historia i Społeczeństwo

 

PDF

System Oceniania

System oceniania dla przedmiotu 
Wychowanie Fizyczne

 

PDF

System Oceniania

System oceniania dla przedmiotu 

Przyroda

 

PDF

System Oceniania

System oceniania dla przedmiotu 

Technika dla klas 4-6

 

PDF

System Oceniania

System oceniania dla zajęć
Karta Rowerowa 

 

PDF

System Oceniania

System oceniania dla przedmiotu 
Informatyka dla klas 4-5

 

PDF

System Oceniania

System oceniania dla przedmiotu 
Informatyka dla klas 6

 

PDF

System Oceniania

System oceniania dla przedmiotu 
Biologia

 

PDF

System Oceniania

System oceniania dla przedmiotu 

Religia

 

PDF